Wijzigen contactpersonen en gebruikers

Dit formulier is alleen bedoeld om een wijziging door te geven aan VECOZO op het moment dat de contactpersoon die toegang heeft tot het portaal niet aanwezig is.

Gegevens aanvrager

Onderstaande wijzigingsaanvraag heeft betrekking op


Wat wilt u wijzigen? Er zijn meerdere opties mogelijk.

Gegevens oude contactpersoon

Gegevens nieuwe contactpersoon

Door welke tekenbevoegde of hoofdcontactpersoon wordt deze wijzigingsaanvraag ondertekend?